Aanpassing schetsontwerp

Geplaatst op 08-11-2019

Dit voorjaar hebben we gevraagd input te geven op het woonconcept van Dok & Kaai door het invullen van een online enquête. Hierin is onder andere gevraagd naar woonvoorkeuren. We zijn blij met alle respons die we hierop ontvangen hebben en willen iedereen bedanken voor het invullen van de enquête.

De afgelopen periode hebben we nog eens goed naar het voorlopige ontwerp gekeken, samen met de uitkomsten van de enquête is dit voor ons aanleiding geweest om terug te gaan naar de tekentafel. Hierbij wordt gekeken of we het ontwerp en het programma beter kunnen laten aansluiten op de voornaamste reacties van de respondenten op het schetsontwerp.

Zodra er aangepaste schetsen beschikbaar zijn delen we deze uiteraard graag met je. We verwachten je in het 1e kwartaal van volgend jaar meer te kunnen vertellen over het woonprogramma en de planning. 

  • Aanpassing schetsontwerp

“Thuis op de Müllerpier, Denk jij mee?”

Contactpersonen Dok&Kaai

Caroline Vredebregt
Verkoopmanager

Caroline Vredebregt